bişirmək

bişirmək
f.
1. Odun üstündə qaynatmaqla, qızdırmaqla yeyiləcək hala gətirmək, hazırlamaq. Xörək bişirmək. Aş bişirmək. Kabab bişirmək.
2. xüs. Odun, şiddətli hərarətin təsiri ilə sıx bərkidib, saxsılaşdırmaq və bu vasitə ilə hazırlamaq (saxsı şeylər, kərpic və s. haqqında). Kərpic bişirmək.
3. Yandırmaq, çox təsir etmək (isti, od haqqında). Gün başımı bişirir.
4. məc. dan. Hazırlamaq, təcrübə qazandırmaq, püxtələndirmək. Onu işdə bişirmək lazımdır.
5. məc. dan. İnandırmaqla, yaxud dilə tutmaqla birini yola gətirmək, bir işə razı etmək, qabaqcadan hazırlamaq; tovlamaq, qılığına girmək. <Əşrəf> təyyarəçi olmaq arzusunun qətiyyətinə inanandan sonra, anasını «bişirmək», yola gətirmək xəyalına düşdü. M. C..
◊ Başını bişirmək – bax baş.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bişirmə — «Bişirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bişirilmək — «Bişirmək»dən məch. Xörək bişirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dinab — (Bakı, Şamaxı) xörək bişirmək üçün qaynadılan su. – Nəcibə, dinab çox şordu (Bakı) ◊ Dinab qoymağ – xörək bişirmək üçün su qaynatmaq. – Aşçun dinab qoy, uşağlar pısa:tda gələllər, tez ol; – Əğiz, ged əxşəmə bir az dinab qoy ki, xörəg bişirəg… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təpitmə — I (Ağdam, Bərdə, Göyçay, İmişli, Mingəçevir, Şuşa) xingal bişirmək üçün hazırlanan yarıçiy yuxa. – O təpitmələri doğra, su asmışam xəngəl pişirəx’ (Ağdam); – Beşaltı təpitmə var, gəti oları xıngal bişirim (İmişli) ◊ Təpitmə salmax (Ağdam, Bərdə,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mətbəx — is. <ər.> Xörək bişirmək üçün peçi, pilətəsi və s. ləvazimatı olan yer, otaq. Müşkünaz . . mətbəxdə Ənvər üçün xörək hazırlayırdı. Ə. Vəl.. Mətbəxin divarlarını his basmışdı. Ə. S.. // Qoşunlar hərəkətdə olarkən xörək bişirmək üçün qazanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ocaq — is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer. Ocağa odun qoymaq. Ocaqda xörək bişirmək. – Kərbəlayı Qurban başmaqlarını çıxardıb ocağın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazan — is. İçində xörək bişirmək, su qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab. Mis qazan. Aş qazanı. Qulplu qazan. Buxar qazanı. – Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır. (Ata. sözü). Ocaq daşının üstündə iri qazandan plov qoxusu gəlirdi. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taqanuk — <rus.> Xörək bişirmək, su qızdırmaq və s. üçün stol üzərində qurulmuş ikigözlü qaz cihazı; pilətə. Taqanokda xörək bişirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baddamac — (Şamaxı) yaxşı bişirilməmiş ◊ Baddamac eləməy (Şamaxı) – yaxşı bişirməmək. – Quymağı baddamac elədün, biz yimiyəcöüg …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bağır-öyfə — (Borçalı) 1. qaraciyər və ağciyər 2. içalat. – Bü:n bağır öyfə almışam bişirməyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”